miércoles, 14 de febrero de 2018

LLUMS DE TUNGUSKA PROGRAMA 97 (14-02-2018)


01 - ZIGO + CAMILA DOS SANTOS – “3 MOVEMENT”

YVYKUA IPUVA (PLUS TIMBRE, 2017) 

02 - ZIGO + CAMILA DOS SANTOS – “5 MOVEMENT”

YVYKUA IPUVA (PLUS TIMBRE, 2017) 

03 - JUAN A. MIÑANA + ZEBENZUI GONZALEZ + ATILIO DORESTE + JOSE GUILLÉN - "KODACHROME"

UN PIE DELANTE DEL OTRO (SIX ENSEMBLE, 2017) 

04 - EMILE GIRAD-CHAREST + MARC VILANOVA – “SOLO CELLO”

UNCANNY VALLEY (AUDIOTALAIA, 2018) 

05 - EMILE GIRAD-CHAREST + MARC VILANOVA – “SOLO SAX”

UNCANNY VALLEY (AUDIOTALAIA, 2018) 

06 - EMILE GIRAD-CHAREST + MARC VILANOVA – “SAX CELLO”

UNCANNY VALLEY (AUDIOTALAIA, 2018) 

07 - PALOMA CARRASCO + JOSEP LLUIS GALIANA + RICARDO TEJERO - "EXTATIC"

EXTATIC (ALINA, 2016 / 2018) 

08 - JOSEP LLUIS GALIANA + THOMAS BJELKEBORN – “CRITICAL SOUNDS 7”

CRITICAL SOUNDS (LIQUEN RECORDS, 2017) 

09 - CHAOSOPHY – “THE MYTH OF THE NIPPLES”

WHO ARE THESE PEOPLE AND WHAT DO THEY BELIVE IN? (LIQUEN RECORDS, 2017)  

1 comentario: